Ing. František Mikuláček

Ing. František Mikuláček

Zelničky 489/4
695 01 Hodonín
IČ: 49424556
DIČ: CZ5609190345

Informace o kanceláři Ing. František Mikuláček

Auditorská kancelář Hodonín

 

Ing. František Mikuláček, člen Komory auditorů České republiky s číslem oprávnění 1448, poskytuje profesionální auditorské služby, a to zejména v Jihomoravském kraji (okres Hodonín, Brno - město a Brno - venkov).

 

Služby auditora:

Zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle českých účetních pravidel.

Ověření konečných účetních závěrek společností zúčastněných na přeměně.

Ověření zahajovacích rozvah auditorem.

Audity projektů financovaných z veřejných zdrojů včetně fondů EU.

Přezkoumání hospodaření.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. František Mikuláček

+420 518 321 468

+420 602 537 442

f.mikulacek@seznam.cz

Cena za služby Ing. František Mikuláček

Dle ceníku a rozsahu poptávaných prací.

Co je aktuálního u nás?

Tento prostor slouží k informacím o chodu auditorské kanceláře.

Kde nás najdete?